Erfaren åkeriägare med trivsel på firman
Anders Lindberg har drivit eget åkeri i 16 år. I dagsläget har han två lastbilar, släp och en budbil.
-Vi kör i huvudsak styckegods åt en transportfirma som vi har avtal med, berättar han.
Lastningen sker i Jönköping innan färden åter går tillbaka till Skara.
Fyra chaufförer och en extraarbetande delar på skift dygnet runt där en chaufför enbart jobbar dag och en enbart jobbar natt. Anders Lindberg jobbar både förmiddagar, kvällar och nätter där behoven finns.
Anders Lindberg började som anställd på företaget och tog sedan över verksamheten. Det som är speciellt för AL:s Bil och Frakt är gemenskapen och trivseln. Alla jobbar mycket och sjukfrånvaron är mycket liten, berättar han. Vart femte år måste utbildningen för att få köra farligt gods förnyas, något som företaget bekostar.
-Vi trivs ihop, förklarar han. Jag har haft tur som hittat så bra personal, jag har inte behövt leta chaufförer.
Å andra sidan är han inte omöjlig att ha med att göra heller. Anders Lindberg vill väl och är mån om sin personal.
-Ibland är jag nästan för snäll. Det gäller att ge och ta.

Inom en femårsperiod hoppas Anders Lindberg på att företaget har utvecklat sig med fler anställda och fler bilar och att den konjunkturnedgång som råder för tillfället har avtagit. Han hoppas att det åter bli bra tryck på beställningarna, att "det drar igång igen". Dessvärre blev företaget av med en körning vid en organisationsförändring i Skara med körningar till Göteborg som blev klart kännbar för företaget och han var tvungen att sälja en lastbil.
-Jag vet att det kommer bli ont om chaufförer då mindre åkerier har personal som går i pension. Då det vänder kommer det att öka mycket, då måste vi "haka på" och vara med.

Han ser en liten ökning redan nu med fler uppdrag fram till sommaren som i och för sig kan ha att göra med jobb som måste vara klara innan semesterperioden. Innan jul brukar förfrågningarna åter öka.
-Jag är öppen för andra förslag från andra företag som vill ha hjälp med transporter.
Om inte åkerinäringen utvecklar sig i den riktning han vill är han inte främmande för att starta en ny rörelse, ett erbjudande finns redan som känns spännande så det kan mycket väl bli så att han sadlar om. Åkeribranschen har blivit tuffare med allt fler utgifter som tillkommer.
Framtiden är således ett spännande kapitel för Anders Lindberg då han inte räds nya utmaningar.



AL:s Bil och Frakt

Bransch:
Åkeri

Telefon: 0708-710 845
Fax: 0511-812 52


Email:
lindberg.anders@hotmail.com

Adress:
AL:s Bil och Frakt
Gökstigen 23
54016 Timmersdala

| 13 SENASTE FÖRETAGEN